Het is de leden van de TCE toegestaan om mensen van buiten de vereniging op het tennispark te introduceren De kosten van de introductie bedragen voor een senior € 2,50 en voor een junior € 1,50 per ochtend/middag/avond.
Degene die een introducé(s) meeneemt, is verantwoordelijk voor introducé en voor de afhandeling van de betaling. Hij/zij reserveert een baan en vult hierbij tevens de naam in van de introducé. De penningmeester zal het betreffende lid vervolgens een betaalverzoek sturen.
Eenzelfde persoon binnen of buiten de gemeente Elburg mag 5x geïntroduceerd worden. Introducé(s) dienen zich aan alle op het park geldende regels te houden.

Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl

Geplande activiteiten

Geen evenementen