Kantinediensten worden bij TC Elburg door de eigen leden ingevuld.
Hierdoor kunnen we de kosten voor contributie en consumpties op een acceptabel niveau houden.

Alle senior- en overgangsleden zijn in principe verplicht te rouleren in een schema van kantinediensten.
Om misverstanden te voorkomen heeft het bestuur de volgende regels opgesteld inzake het niet vervullen van uw kantinedienst:
 
Het bestuur hecht er bijzonder veel waarde aan dat de leden die zijn ingedeeld ook daadwerkelijk hun kantinedienst vervullen. Het niet vervullen van kantinediensten leidt tot een zware belasting van de kantinecommissie, aangezien zij dan vaak genoodzaakt zijn om als commissielid de kantinedienst in te vullen.
Indien blijkt dat u uw kantinedienst niet hebt vervuld, terwijl u wel was ingedeeld en niet hebt geruild met een ander, dan zult u opnieuw worden ingedeeld. Indien u ook bij herindeling geen gehoor geeft aan uw kantinedienst, dan wordt u hiervoor een bedrag van €100,- in rekening gebracht. Dit is gelijk aan de kosten voor vrijstelling. Het niet betalen van deze rekening zal aan het einde van het seizoen leiden tot het beëindigen van uw lidmaatschap.

Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl