Alle senior- en overgangsleden van onze vereniging zijn verplicht om gemiddeld 2 à 3 keer per jaar kantinedienst te draaien.

Aan het begin van het jaar ontvangt u een formulier waarop u uw verhinderingen kenbaar kunt maken, hiermee wordt rekening gehouden bij de indeling. Zodra u bent ingedeeld voor een kantinedienst krijgt u hiervan bericht.

In het kader van de wetgeving betreffende het schenken van alcohol in sportkantines dienen degenen die kantinedienst draaien de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken gevolgd te hebben.

Deze instructie kunt u volgen op de website van NOCNSF. Na het doornemen van de instructie volgt een test, waarvan de uitslag wordt vastgelegd bij de ledenadministratie.

In het keuzemenu vindt u onder de keuze 'Kantinedienst' informatie over het niet vervullen van uw kantinedienst. Dit om misverstanden te voorkomen.


Een vrijwilliger die kantinedienst draait dient de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken gevolgd te hebben.
Deze instructie kunt u online volgen op de website van NOCNSF.


Kantinediensten worden bij TC Elburg door de eigen leden ingevuld.
Hierdoor kunnen we de kosten voor contributie en consumpties op een acceptabel niveau houden.

Alle senior- en overgangsleden zijn in principe verplicht te rouleren in een schema van kantinediensten.
Om misverstanden te voorkomen heeft het bestuur de volgende regels opgesteld inzake het niet vervullen van uw kantinedienst:
 
Het bestuur hecht er bijzonder veel waarde aan dat de leden die zijn ingedeeld ook daadwerkelijk hun kantinedienst vervullen. Het niet vervullen van kantinediensten leidt tot een zware belasting van de kantinecommissie, aangezien zij dan vaak genoodzaakt zijn om als commissielid de kantinedienst in te vullen.
Indien blijkt dat u uw kantinedienst niet hebt vervuld, terwijl u wel was ingedeeld en niet hebt geruild met een ander, dan zult u opnieuw worden ingedeeld. Indien u ook bij herindeling geen gehoor geeft aan uw kantinedienst, dan wordt u hiervoor een bedrag van €100,- in rekening gebracht. Dit is gelijk aan de kosten voor vrijstelling. Het niet betalen van deze rekening zal aan het einde van het seizoen leiden tot het beëindigen van uw lidmaatschap.

Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl

Geplande activiteiten

Geen evenementen