De kantine en activiteiten commissie bestaat uit de volgende personen:
 • Kantinecommissie
  • Mariët van Rooyen
  • Michel de Leur
  • Henk Land
  • Saskia de Waal
  • Johan Sneevliet (indeling kantinediensten)
 • Activiteitencommissie
  • Jan Mombarg
  • Karla Teunis
  • Carmen Land
  • Leon van Rooyen
  • Erika van Putten
 
De kantine en activiteiten commissie:
 • zorgt dat er “een natje en een droogje” op het tennispark gebruikt kan worden
 • organiseert recreatieve toernooien/activiteiten voor seniorleden
 • zorgt voor voorraad drank, etenswaar en bar-/keukenhulpmiddelen
 • stemt de voorraad en assortiment af op evenementen i.o.m. andere TCE-commissies
 • zorgt bij evenementen voor voldoende bemensing bij keukenactiviteiten en plant deze
 • overlegt met name bij evenementen met de roostersamensteller van kantinediensten over tijdstippen en bemensing van de diensten (ruim vóór aanvang van een nieuwe periode); geeft namen van verzuimers van kantinediensten door aan de roostersamensteller
 • zorgt dat twee leden, die de verklaring sociale hygiëne in het bezit hebben, als zodanig vermeld staan op de Drank- en Horecavergunning
 • zorgt voor instructie van “kantinediensten”
  • mondelinge instructie nieuwe senior- en overgangsleden
  • schriftelijke instructie kantinedienst en gebruiksinstructies bij de keukenapparaten
  • wijst kantinediensten er op de internetcursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken te doen (http://www.nocnsf.nl/iva)
 • beheert mede kantine-financiën (reguliere kantine, evenementen, inkoop, etc.) en rapporteert hierover aan de penningmeester
 • stelt het bestuur verbeteringen voor
 • legt het bestuur prijzen van consumpties ter goedkeuring voor (meestal jaarlijks)
 • neemt deel aan 't overleg met andere commissies voor invulling van de clubkalender
 • zorgt voor een voldoende gevulde EHBO-koffer en gekoelde "cool packs"
 • zorgt minimaal eenmaal per jaar voor een grote schoonmaak van bar, keuken en voorraadruimte, inclusief de apparatuur

Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl

Geplande activiteiten

Geen evenementen