Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u dit vóór 1 december schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan de ledenadministratie.

Bij opzegging na 1 december wordt €20,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl