Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar en wordt automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie is opgezegd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Bij opzegging na 1 december, maar voor 31 januari bent u verplicht tot het betalen van €20,- administratiekosten.
Bij opzegging na 31 januari bent u de contributie van dat jaar nog wel verschuldigd. U heeft dan geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie.


Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl

Geplande activiteiten

Geen evenementen