Instructie bij het huren van banen TC Elburg.

Wie?

  • De banen mogen uitsluitend met toestemming van het bestuur / huismeester verhuurd worden.
  • Tarieven voor baanhuur zijn conform lijst in de kantine of volgens afspraak met bestuur. Het huidige tarief bedraagt € 15,- per uur per baan (seizoen 2016/2017).

Wanneer?

Data en tijden waarop de banen verhuurd / gebruikt worden altijd in overleg met bestuur / huismeester bepaald en genoteerd in het schrift in de kantine.

Hoe?

  • Gebruik van geschikt schoeisel is verplicht (geen noppen!).
  • Banen dienen na het laatste gebruik geveegd te worden (conform aanwijzingen langs de baan).
  • Gebruik kantine uitsluitend bij aanwezigheid van een reguliere kantinedienst.
  • Baanverlichting mag uitsluitend door leden van TC Elburg bediend worden.

Overig:

TC Elburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal en overige schade.

Bestuur TCE


Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl

Geplande activiteiten

Geen evenementen