Tennispark.
Het park van de Tennis Club Elburg is gelegen aan de Gregorystraat (zijstraat van de Nunspeterweg) te Elburg. Er zijn 5 smashcourt banen en 2 kunstgrasbanen, allen voorzien van verlichting. De banen zijn in principe het gehele jaar door bespeelbaar. Het park is de gehele dag van maandag t/m zondag geopend. Door de verlichting is het mogelijk ‘s avonds tot 22.30 uur door te spelen (niet op zondag).
De openingstijden van de kantine zijn in het Bestuursreglement (art 24 van het Huishoudelijk Reglement) vastgelegd en in de kantine zichtbaar vermeld.
Het adres van het park is: Gregorystraat 1, 8081 BS Elburg, tel: 0525-682723.
 
Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar en wordt automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende verenigingsjaar een schriftelijk bericht van opzegging bij de ledenadministratie is binnengekomen. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 
Contributie en entreegeld
De actuele bedragen voor contributie en entreegeld vindt u op de website www.tcelburg.nl bij het menu item ‘Lidmaatschap’.
 
Tennisles
De tennislessen worden georganiseerd via tennisschool NDO. Informatie over de tennislessen vind je hier.
 
Kantine
De openingstijden van de kantine zijn conform de geldende Drank- en Horecavergunning vastgesteld en opgenomen in het Bestuursreglement.
De openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag      : 1900-2300 uur; tijdens toernooien van 1600-0030 uur.
Dinsdag en donderdag  : tijdens competitie tevens van 0830-1600 uur.
Woensdag                     : tijdens competitie en jeugdmiddagen tevens van
                                        1300-1700 uur.
Zaterdag                        : 1300-1700 uur; tijdens competitie en toernooien van
                                         0900-0030 uur.
Zondag                          : 1300-1800 uur; tijdens competitie en toernooien van
                                        0900-2200 uur.
 
Alle senior- en overgangsleden zijn verplicht te rouleren in een schema van kantinediensten. Nieuwe leden ontvangen per mail een uitnodiging om een online instructie verantwoord alcoholgebruik te volgen. Het aantal kantinediensten bedraagt gemiddeld 2 of 3 keer per tennisseizoen per lid.
Betreffende het verrichten van de kantinediensten wordt u aan het begin van het seizoen in de gelegenheid gesteld om verhinderingen door te geven.
Vrijstelling van kantinediensten is mogelijk indien u dit vóór 1 april van het lopende seizoen aanvraagt bij het bestuur. Deze vrijstelling is één jaar geldig en kost u €100,- per seizoen per lid.
Leden van commissies die zich verdienstelijk maken binnen de TC Elburg zijn vrijgesteld van deze maatregel. Deze commissies zijn Baan-, Jeugd-, Kantine/Recreatie-, Redactie-, Technische Commissie en het Bestuur.
Betreffende het verrichten van de kantinediensten kunt u uw wensen kenbaar maken aan de hand van een opgavenformulier dat met de rekening voor de contributie wordt meegezonden.
  
Berichtgeving
Over allerlei evenementen op en rond het tennispark wordt u op de hoogte gehouden door ons clubblad "Snarenspel", dat aan alle leden geregeld wordt toegezonden. Ook is veel van deze informatie te vinden op www.tcelburg.nl .
Voor overige mededelingen zie daarvoor de publicator in het clubhuis. 
Voor de algemene ledenvergadering en een eventuele bijzondere ledenvergadering ontvangt u ongeveer 2 weken voorafgaand schriftelijke een uitnodiging inclusief de agenda.
 
KNLTB-leden/wedstrijdpas
Als bewijs van inschrijving bij de TC Elburg en de KNLTB ontvangen alle leden na betaling van de contributie een KNLTB leden/wedstrijdpas, welke in de kantine kan worden afgehaald. Deze pas heeft u nodig zowel voor het afhangen op het tennispark, als voor het spelen van de districts-/ landelijke competitie en door de KNLTB georganiseerde toernooien
Indien u de pas verliest dan wel onleesbaar is geworden kan een nieuwe pas alleen via de ledenadministratie T.C.E. tegen vergoeding van de kostprijs worden aangevraagd.
 
Afhangbord
Op het tennispark bevindt zich een digitaal afhangbord. Een baan reserveren doe je via de KNLTB Club app of op het digitale afhangbord in het clubgebouw. De KNLTB clubapp kan je downloaden op telefoon of tablet. Voor informatie zie www.knltb.nl/clubapp. Met de KNLTB club app kunt u maximaal een dag van te voren een baan voor een bepaalde tijd reserveren. Hiervoor gelden de volgende regels:
1.   Als lid van de T. C. E. bent u in het bezit van een ledenpas.
      Deze pas dient u altijd bij zich te hebben. Zonder pas is het niet toegestaan te spelen.
2.   U kunt afhangen voor een enkelspel (2 pers) gedurende 1 uur of voor een dubbelspel (4 pers) gedurende 1,5 uur.
3.   Het betreden van de banen dient altijd via de hekken te geschieden.
4.   U dient zich te houden aan de regels voor de baanverzorging.
5.   Bij grote opkomst wordt u beleefd verzocht te dubbelen.
N.B. Bij verlies van het pasje dient u zich wenden tot de ledenadministratie T.C. Elburg.

Baanverzorging
1.   De baanverzorging dient te gebeuren in uw eigen speeltijd.
2.   Voor het verlaten van de baan moet deze bij droog weer worden geveegd. Als de baan nat is mag deze niet worden geveegd.
3.   In verband met het behoud van de banen is het van belang dat U deze met tennisschoenen betreedt. Dus: beslist geen trimschoenen of andere schoenen met een uitstekend profiel.
 
Sleuteladres
Mocht u onverhoopt voor een gesloten hek/deur staan, dan kunt u de sleutel van het tennispark en de kleedkamers vinden op een afgesproken plaats. Degene die het laatst het tennispark verlaat, dient de toegang tot de kleedkamers en het hek af te sluiten en de sleutel te retourneren naar de afgesproken plaats.
Verder geldt: fietsen in de stalling en honden aan de lijn!!
 
Introductieregeling
Het is de leden van de TCE toegestaan om mensen van buiten de vereniging op het tennispark te introduceren De kosten van de introductie bedragen voor een senior € 2,50 en voor een junior € 1,50 per ochtend/middag/avond.
Degene die een introducé(s) meeneemt, is verantwoordelijk voor introducé en voor de afhandeling van de betaling. Hij/zij reserveert een baan en vult hierbij tevens de naam in van de introducé. De penningmeester zal het betreffende lid vervolgens een betaalverzoek sturen.
Eenzelfde persoon binnen of buiten de gemeente Elburg mag 5x geïntroduceerd worden. Introducé(s) dienen zich aan alle op het park geldende regels te houden.
  
Website
Onze website www.tcelburg.nl meldt diverse actuele informatie.
 

Informatie
Heeft U verder nog informatie nodig of is iets u niet geheel duidelijk, neem dan contact op met de ledenadministratie:
            Ina Timmerman
            Rijsaert 26
            8081 JE  Elburg
            0525-682546
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u besluit lid te worden van de T.C. Elburg, kunt u dit doen door het aanmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar de ledenadministratie.
 
Organisatie TCE
Bestuur

Voorzitter                     }
Secretaris                     } vormen het dagelijks bestuur.
Penningmeester            }
Bestuurslid in de functie van voorzitter van de Kantine Commissie.
Bestuurslid in de functie van voorzitter van de Jeugd Commissie.
Bestuurslid in de functie van voorzitter van de Technische Commissie.
Bestuurslid in de functie van voorziter van de Evenementen Commissie.
 

Commissies
Kantine Commissie
Jeugd Commissie
Technische Commissie
Evenementen Commissie
Redactie en beheer website
Sponsor Commissie
Baan Commissie
 
 

Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl

Geplande activiteiten

Geen evenementen