Afhangbord

 

Op het tennispark bevindt zich een afhangbord. Op dit bord kun je een baan voor een bepaalde tijd reserveren. Hiervoor gelden de volgende regels:

      1.   Als lid van de T. C. E. ben je in het bezit van een ledenpas. Deze pas moet je altijd bij je hebben. Zonder pas is het niet toegestaan te spelen.

      2.   Je kunt afhangen voor een enkelspel (2 pers) gedurende 30 minuten of voor een dubbelspel (4 pers) gedurende 45 minuten.

      3.   Je kunt alleen een baan reserveren als je op het tennispark aanwezig bent en blijft.

      4.  a. Voor ieder van de 7 banen is een houder met tijdklok beschikbaar voor ten hoogste 4  pasjes.

            b. Je plaatst de pasjes in de houder en stelt de klok in op je aanvangstijd.

            c. Wanneer de door jou gekozen baan reeds bezet is, stel je de klok 30 of 45 minuten later in (afhankelijk van het aantal spelers op deze baan) dan de aanvangstijd van jouw voorgangers.

            d. Je plaatst de houder op het afhangbord. Hierna is de houder niet meer terug te nemen om te veranderen.

            e. Wanneer je speeltijd begint, dan wel de speeltijd van jouw voorgangers is afgelopen, schuif je de houder door en betreed je de baan.

            f. Het betreden van de banen dient altijd via de deuren in de hekken te geschieden.

      5.   Je dient je te houden aan de regels voor de baanverzorging en deze in goede staat te houden.

      6.   Na afloop van je speeltijd haal je je pasje van het bord.

      7.   Bij grote opkomst word je beleefd verzocht te dubbelen.

     

N.B. Indien je jouw pasje op de baan vergeet, kun je het in de kantine bij de bar terug krijgen. Bij verlies van het pasje dien je je te wenden tot de ledenadministratie T.C. Elburg.

 

Bardienst

Kinderen hoeven dit uiteraard niet te doen. Kinderen mogen niet achter de bar komen, ook niet als hun ouder dienst heeft.

In de winter is er geen kantinedienst. Wanneer er geen bardienst is, is de kantine gesloten. Wel kun je naar de kleedkamers gaan en gebruik maken van de toiletten.

De openingstijden van de kantine zijn conform de geldende Drank- en Horecavergunning vastgesteld en opgenomen in het Bestuursreglement.

De openingstijden zijn: 

Maandag t/m vrijdag              : 19.00-23.00 uur; tijdens toernooien van 16.00-00.30 uur.

Dinsdag en donderdag           : tijdens competitie tevens van 08.30-16.00 uur.

Woensdag                            : tijdens competitie en jeugdmiddagen tevens van

                                             13.00-17.00 uur.

Zaterdag                               : 13.00-17.00 uur; tijdens competitie en toernooien van

                                              09.00-00.30 uur.

Zondag                                 : 13.00-18.00 uur; tijdens competitie en toernooien van

                                              09.00-22.00 uur.

 

Berichtgeving

Over allerlei evenementen op en rond het tennispark word je op de hoogte gehouden via onze website en het jaarlijkse informatieboekje.Verder vindt veel communicatie plaats per e-mail, dus zorg ervoor dat de ledenadministratie je e-mail adres weet.

Voor de algemene ledenvergadering (meestal in maart) en een eventuele bijzondere ledenvergadering ontvang je ongeveer 2 weken voorafgaand schriftelijke een uitnodiging inclusief de agenda.

 

Competities

Wanneer uw kind al een aardig partijtje tennis kan spelen kan hij/zij zich opgeven voor de competitie. Deze start in april en duurt ongeveer 7 weken. Er zijn teams op woensdagmiddag  zaterdagmorgen en zondagmorgen. Je speelt 3 of 4 keer thuis, de andere wedstrijden bij een andere club. Nieuw sinds 2009 is een competitie bedoeld voor beginnende tennissers waarbij erop het miniveld of ¾ veld gespeeld wordt.

De indeling van de teams wordt gemaakt door de jeugdcommissie in overleg met de trainer. Dit gebeurt in november aangezien de teams voor 15 december bij de bond bekend moeten zijn. Iedereen die een wedstrijd kan spelen kan zich opgeven hiervoor. De jeugdcommissie zal elk jaar de inschrijfformulieren uitdelen.

  

Contributie en entreegeld

De actuele bedragen voor contributie vind je op de website www.tcelburg.nl onder ‘Lidmaatschap’.

Let op: contributie is exclusief lessen.

De leeftijd wordt bepaald op 31 december van het lopende jaar. De KNLTB- contributie is inbegrepen in het contributiebedrag van de T.C. Elburg.

  

Evenementen

In de activiteitenkalender kun je zien welke evenementen georganiseerd zullen worden voor de jeugd.

Per evenement zullen wij inschrijfformulieren mailen en ronddelen.

Een bijzonder evenement is het ouder/kindtoernooi waarbij ouders die geen lid zijn ook aan mee mogen doen.

Een keer per jaar zijn er jeugdclubkampioenschappen. Meestal zijn deze in september.

  

Fietsen

Wie met de fiets komt naar de club kan zijn fiets beter goed op slot zetten. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal.

 

Gedragsregels

 

De jeugdcommissie heeft een aantal gedragregels opgesteld. Tijdens de competitie en toernooien zal deze worden getoond aan een ieder die zich inschrijft. Naast deze evenementen mag er uiteraard ook niet worden gevloekt, gescholden en niet met rackets worden gesmeten.

Wij verwachten van iedereen dat er sportief wordt gespeeld.

 

Hulp van de ouders

Wij verwachten van alle ouders dat zij ons een keer zullen ondersteunen bij een van onze activiteiten. Zonder uw hulp kunnen wij niet!

 

Introductieregeling

Het is de leden van de TCE toegestaan om mensen van buiten de vereniging op het tennispark te introduceren De kosten van de introductie bedragen voor een senior € 2,50 en voor een junior € 1,50 per ochtend/middag/avond.

De introductie kan gemeld en afgerekend worden in de kantine op openingstijden of bij de ledenadministratie. Bij geen gehoor bij Wil Schouwstra, Terbekeweg 104, tel 0525-683722.

In alle gevallen ontvangt het TCE-Iid een gedateerde introductiepas en met naam van de introducé(s). Alleen met een juist gedateerd pasje kan er door de introducé(s) gespeeld worden.

Degene die een introducé(s) meeneemt, is verantwoordelijk voor de afhandeling van de betalingen.

Eenzelfde persoon binnen of buiten de gemeente Elburg mag 5x geïntroduceerd worden. Introducé(s) dienen zich aan alle op het park geldende regels te houden.

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat momenteel uit 5 seniorleden. Wij houden ons in principe alleen bezig met de activiteiten naast de lessen. Wanneer je inhoudelijke vragen hebt over de lessen dan kun je terecht bij de trainer.

 

Kleedkamer

Graag jullie tennistassen altijd in de kleedkamer! De kleedkamer is niet bedoeld als speelplaats dus geen geknoei met water etc. Laten we het met z’n allen zo netjes mogelijk houden. Iemand anders hoeft niet onze rotzooi op te ruimen.

 

Kleding

Het bestuur verwacht van iedereen dat er wordt getennist in tenniskleding en met de juiste tennisschoenen. In de kleedkamer kan kleding worden achtergelaten, maar de club kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele diefstal.

 

Lessen

De tennislessen worden georganiseerd via Tennismatching. Je kunt je hiervoor opgeven via www.mytennismatching.nl

De lessen zullen worden gegeven op de grasbanen.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar en wordt automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij voor 1 december voorafgaand van het nieuwe verenigingsjaar een schriftelijk bericht van opzegging bij de ledenadministratie is binnengekomen. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Minibanen

De minibanen zijn sinds mei 2003 in gebruik. Voor beginnelingen en mini’s zijn deze banen ideaal om mee te beginnen. Je hoeft hiervoor niet af te hangen. Het beste kunnen hier zachte ballen worden gebruikt.

 

Afmelden les

Bij voorkeur per Whatsapp of SMS bij de tennisleraar.

 

Onderhoud van de banen

 

  1. De baanverzorging dient te gebeuren in jouw eigen speeltijd
  2. Voor het verlaten van de baan moet deze bij droog weer worden geveegd. Als de baan erg nat of vochtig is, dan niet vegen. De hele baan vegen, dus tot het hek, Kinderen moeten dit ook doen. Boven het sleepnet hangt een bordje hoe er moet worden gesleept.
  3. In verband met het behoud van de banen is het van belang dat je deze met tennisschoenen betreedt. Dus: beslist geen trimschoenen of andere schoenen
  4. Wanneer er na regen plassen op de banen staan mag er niet worden getennist.
  5. Wanneer het heeft gevroren en bij dooi zullen de netten laag hangen of zelfs worden verwijderd. Er mag dan absoluut niet gespeeld worden !! Ook niet op de grasbanen als daar de netten laag hangen !

 

Pasje

Iedereen die net lid is geworden krijgt een voorlopig pasje welke gebruikt kan worden bij het afhangen.

Als bewijs van inschrijving bij de TC Elburg èn de KNLTB ontvangen alle leden na betaling van de contributie een KNLTB leden/wedstrijdpas, welke in de kantine (in witte bakje op de bar) kan worden afgehaald. Deze pas heb je nodig zowel voor het afhangen op het tennispark, als voor het spelen van de districts-/ landelijke competitie en door de KNLTB georganiseerde toernooien. Deze is binnen een maand na betaling, in het hoogseizoen, gereed.

Indien je de pas verliest dan wel onleesbaar maakt kan een nieuwe pas alleen via de ledenadministratie T.C.E. worden aangevraagd bij het KNLTB -districts bureau in Veenendaal.

De kosten voor een nieuwe pas bedragen ongeveer € 3,-

 

Racket

Iedereen moet een eigen racket meenemen. Wanneer een nieuw lid nog geen racket heeft, kan hij/zij er een lenen bij de trainer. Aan de trainer kun je vragen welk racket geschikt is voor jou.

 

Speeltuin

Alle jeugdleden mogen natuurlijk gebruik maken van de speeltuin. De broertjes en zusjes die meekomen mogen dit ook. Het is niet de bedoeling dat anderen hiervan gebruik maken. Aan het einde van de dag zal het net over de zandbak weer moeten gespannen. We hopen dat iedereen hier een beetje op zal letten. Let u zelf op uw kind(eren)? Wij kunnen niet op uw kind(eren) passen in de speeltuin.

 

Tennispark

Het park van de Tennis Club Elburg is gelegen aan de Gregorystraat (zijstraat van de Nunspeterweg) te Elburg. Er zijn 5 smashcourtbanen en 2 kunstgrasbanen, allen voorzien van verlichting. De banen zijn in principe het gehele jaar door bespeelbaar. Het park is de gehele dag van maandag t/m zondag geopend. Door de verlichting is het mogelijk ‘s avonds tot 22.30 uur door te spelen (niet op zondag).

Het adres van het park is: Gregorystraat 1, 8081 BS Elburg, tel: 0525-682723.

Mocht je onverhoopt voor een gesloten hek/deur staan, dan kun je de sleutel van het tennispark en de kleedkamers vinden op een afgesproken plaats. Degene die het laatst het tennispark verlaat, dient de toegang tot de kleedkamers en het hek af te sluiten en de sleutel te retourneren naar de afgesproken plaats.

Verder geldt: fietsen in de stalling en honden aan de lijn! Honden zijn alleen toegestaan op het terras bij baan 1,2 en 3 en aan de zijkant van baan 4 + 5, dus niet bij de grasbanen en de minibanen/speeltuin .

 

Uitje

De jeugdcommissie streeft ernaar om een keer per jaar met de juniorleden ergens naar toe te gaan. Dit zal iets anders zijn dan tennis. Dit is o.a. om elkaar wat beter te leren kennen. Wanneer dat zal zijn kun je  vinden in de activiteitenkalender.

 

Verantwoording

Tijdens de activiteiten georganiseerd door ons laten de ouders vaak hun kinderen achter bij ons. Wij vinden dit natuurlijk jammer, het is leuk om uw kind bezig te zien. Wanneer u toch besluit om weg te gaan , is dit op uw eigen verantwoording! Natuurlijk houden wij de kinderen wel een beetje in de gaten, maar vaak komen wij ogen en oren te kort om op iedereen te letten. De eindverantwoording willen wij dan ook bij u leggen.

 

Alcohol

Tijdens jeugdactiviteiten mag er geen alcohol worden geschonken. Ook niet aan seniorleden die geen kind op de club heeft rondlopen. Wij hopen dat u dit kunt begrijpen.

 

Zon & regen

Pas de kleding een beetje aan naar hoe het weer is. Tijdens de lessen in de winter kan het erg koud zijn. Advies: trek laagjes over elkaar aan zodat je nog makkelijk kunt bewegen. Bij erg warm weer raden wij een ieder aan een petje te dragen en voldoende drinken mee te nemen.

Met vriendelijke groet,

De jeugdcommissie.

Inloggen

Login aanvragen? Mail naar redactie@tcelburg.nl

Geplande activiteiten

do mrt 08 @20:00
Ledenvergadering
vr mrt 09
Klaverjassen
za mrt 10 @13:00
TCE winterleague
wo mrt 14
Ken-je-tennis-dag
ma mrt 19
Informatieavond nieuwe leden
vr mrt 23
Klaverjassen
za mrt 24
Openingstoernooi